Pista de producció

Pista de producció

Després d'obtenir l'aprovació de la comanda per part del client, el nostre gestor de subministraments emetrà les instruccions de producció al departament de producció, que farà un seguiment de tot el procés de producció i actualitzarà el nostre client especialment per al producte fet a mida.

Mantindrem informats els nostres clients sobre qualsevol problema o retard en la producció i assessorarem les nostres alternatives i solucions.